אהבה עצמית

אומרים לי שאני צריכה לאהוב את עצמי

באמת,

בדיוק כמו שאני.

זה דורש מספר הכנות,

קודם כל לפקוח את העיניים

אחר-כך לעמוד מול מראה.

לבדוק טוב טוב שהיא נקייה וישרה

ולא כזו מזארה שעושה אותי רזה.

ואחרי כל זה, לעצום את העיניים.

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© 2023 by  JULIE BUTLER. Proudly created with Wix.com