פוסט 2

נא לא לטלטל

בואי לא ניצור קמטים חדשים.

לא נזכיר נשכחות.

לא נחשוף את החולשות.

איזה יום יפה, מותר.

זה נורא מה שהיה בחדשות אתמול, אפשרי.

מתחת לאפידרמיס מאחורי הצלעות שוכן לו לב פחדן,

בואי לא נפריע לו. הוא עוד לב קטן.

לא יודע שכדי לגדול צריך להיסדק.

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© 2023 by  JULIE BUTLER. Proudly created with Wix.com