top of page
צילומי משפחה

והאם קבלת

את מה שרצית מהחיים האלה,

למרות הכל?

אמנם כן.

ומה רצית?

לקרוא לעצמי אהוב, להרגיש את עצמי

אהוב על פני האדמה .

ריימונד קארבר / קטע מאוחר

bottom of page