להיות בעבודה

להיות בעבודה

יקיצה,

אני המשגיחה,

מתעוררת לעמל יומי ומתנערת מחבלי השינה

פותחת תריסים, ויהי אור.

יש להלביש את הערומים ולעודד את הכפופים,

לברך את היותי אני.

לכל זמן - ועכשיו יש להבדיל בין בית לעבודה.

נעליים זרוקות על הרצפה מימין מצלמה ועדשות על השולחן משמאל

מנסה עם כל אלו לבנות לי מלכות מאוזנת וליצור עולם.

מתכווננת לעשייה לשמה.

זוכרת שאני בת חורין ועיקרה של חירות היא חירות מהפחד,

הפחד שזה לא יצליח, שזה זמני, שאני לא מחדשת - שם העבודה שלי רבה.

משתיקה את הקולות מגייסת את המהות והאמונה בי.

מחפשת ומוצאת את הטוב שלי כדי לראות אותו בפניה של מי שמגיעה אליי

הרי מה שאראה אצלה זו השתקפותי שלי.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts