top of page

להיות בעבודה

להיות בעבודה

יקיצה,

אני המשגיחה,

מתעוררת לעמל יומי ומתנערת מחבלי השינה

פותחת תריסים, ויהי אור.

יש להלביש את הערומים ולעודד את הכפופים,

לברך את היותי אני.

לכל זמן - ועכשיו יש להבדיל בין בית לעבודה.

נעליים זרוקות על הרצפה מימין מצלמה ועדשות על השולחן משמאל

מנסה עם כל אלו לבנות לי מלכות מאוזנת וליצור עולם.

מתכווננת לעשייה לשמה.

זוכרת שאני בת חורין ועיקרה של חירות היא חירות מהפחד,

הפחד שזה לא יצליח, שזה זמני, שאני לא מחדשת - שם העבודה שלי רבה.

משתיקה את הקולות מגייסת את המהות והאמונה בי.

מחפשת ומוצאת את הטוב שלי כדי לראות אותו בפניה של מי שמגיעה אליי

הרי מה שאראה אצלה זו השתקפותי שלי.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive

אפשר להצטרף ולקבל עידכונים בכל פוסט חדש שאפרסם

ממש כאן

Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page