לעליסה

לעליסה

אין ספק שתגיעי אם רק תלכי די זמן

גם אם לא אכפת לך כל-כך לאן

כי הזמן הוא זה שקובע

.וההליכה

אז המשכת יום ועוד יום, שבוע ושנה

מה רבה הייתה ההפתעה כשגילית

שחזרת אל אותה הנקודה

?זה לא יתכן, הלכתי בעיגול

כן יקרה, זה מה שקורה כשמקשיבים לחתול

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© 2023 by  JULIE BUTLER. Proudly created with Wix.com