פוסט ראשון תמונה ומילים

מוציאה את שׂיבתי לאור

שחור ולבן זה כבר מזמן לא אני

ואפור הוא לא הצהרת אופנה.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square